+ (385) 42 492 950         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.      

 • Slide 1

  MANAGEMENT CONSULTING PODRŠKE POSLOVANJU

  USLUGA RAČUNOVODSTVENOG, POREZNOG I PRAVNOG SAVJETOVANJA, KONTROLINGA I UPRAVLJANJA RIZICIMA

  Partnerima koji planiraju financijsko restrukturiranje ili apliciranje na EU fondove, nacionalne poticaje, kredite HBOR-a, jamstva HAMAG INVEST-a ili koristiti kredite komercijalnih banaka, preporučujemo povjeravanje upravljanja strukturiranjem bilance, korištenjem usluga management consultinga, financijskog, upravljačkog i poreznog računovodstva i upravljanja cash flow-om (management consultinga i poslovnih rizika) ljudima s vrhunskim znanjem i iskustvom, kako bi ostvarili porezne uštede uz pridržavanje zakonskih propisa, te stvorili odgovarajuću kreditnu sposobnost.

  Finesa 51 2

  Financijsko, upravljačko i porezno računovodstvo
  Računovodstvo je neizostavan dio svake kompanije. Naš računovodstveni tim pruža sve usluge potrebne za uspješno praćenje i vođenje poslovanja te ispunjavanje svih zakonskih izvještajnih obveza.
  Prilagođavamo se specifičnim zahtjevima partnera koji proizlaze iz aktivnosti pojedinih kompanija. Na taj se način osigurava ispunjavanje zakonskih obveza, nadzor poduzetnika nad poslovanjem i otkrivaju porezne uštede omogućene poreznim propisima.
  Kako bi se vlasniku i/ili menadžmentu tvrtke omogućila dostupnost vjerodostojnih podataka ključnih za donošenje boljih poslovnih odluka, nužno je osigurati stručnu podršku putem kontroling usluge koja obuhvaća business intelligence i upravljanje poslovnim projekcijama financijskog poslovanja, pravovremeno detektiranje problema i potreba, te umanjivanje financijskih i drugih rizika za poduzetnika te izrada prijedloga uspostave (ili poboljšanja postojećeg) sustava koji sistematski prikuplja i obrađuje povijesne financijsko-računovodstvene podatke, implementira trenutne i potencijalne buduće parametre te tako postavlja okvir za predstojeće poslovanje. Takav sustav se uspostavlja na način definiranja ključeva raspodjele troškova i prihoda po funkcijskim segmentima poslovanja, a kasnije služi za praćenje, analiziranje odstupanja te reorganiziranje centara.

  Finesa52 2

  Porezno savjetovanje
  Porezno zakonodavstvo podložno je stalnim promjenama. Kako biste imali potpuni pregled, važno je imati kompetentnog partnera koji može optimizirati Vaše poslovanje u poreznim pitanjima na tekućoj osnovi te Vam pružiti podršku u pridržavanju postojećih zakona.
  Usluga poreznog savjetovanja uključuje:
  • davanje savjeta o poreznim pitanjima (porez na dobit, na dohodak, na dodanu vrijednost) u cilju smanjenja poreznog troška i u skladu sa zakonskim propisima,
  • upravljanje i planiranje poreznih obveza,
  • zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima,
  • praćenja promjena u poreznim propisima i njihovo primjenjivanje kod klijenta,
  • izrada poreznih prijava.

  ZS1 5588 1

  Kontroling, upravljanje rizicima i Business Intelligence
  Za ostvarivanje primarne uloge kontrolinga potrebno je veliko znanje i iskustvo iz područja financija i računovodstva, revizije, statistike, matematike i informatike, organizacije, menadžmenta i psihologije, a preduvjet za ostvarivanje pozitivnih rezultata poduzeća je izrađena funkcionalna kontroling studija.
  Područje kontrolinga unutar organizacije je postavljanje i preispitivanje vizije, strategije i ciljeva. U tom postupku, kontroling će analizirati cijelo poduzeće, konkurenciju, granu djelatnosti te cjelokupno tržište. Pogrešno postavljeni ciljevi impliciraju krivo formiranje sustava vrijednsoti, a to zahtijeva određene korektivne mjere. Jedan od najvažnijih objekata kontrolinga je planiranje poslovanja. Planiranjem se predviđaju određeni ishodi u poslovanju čime se mogući rizici nastoje svesti na prihvatljivu razinu. Zadatak kontrolinga je parcijalne planove međusobno uskladiti uvažavanjem svih bitnih informacija koje su prikupljene unutar i izvan poduzeća. Kako bi supješno uskladili parcijalne planove, kontroling mora pronaći uzroke međusobnih neusklađenosti.
  Upravljanje rizicima bavi se identificiranjem prilika i mogućnosti društva, izbjegavanjem prijetnji koje dolaze iz okoline društva i koje se mogu negativno odraziti na financijski položaj društva, a u funkciji povećanja vrijednosti društva.

  MEC48 1

  Za razliku od tradicionalnog načina izrade izvještaja kod kojih bi za to bilo potrebno i nekoliko dana, uvođenjem Buisness Intelligence sustava sa adekvatnom softverskom podrškom dolazimo do rješenja putem jednostavnih analiza:
  • drill down (tzv. dubinsko pretraživanje) do kupca koji zahtijeva malo detaljniju analizu,
  • ispis proizvoda koje je taj kupac kupio te pripadajućih količina,
  • prebacivanje na vremensku dimenziju zbog kvartalnog presjeka ostvarenog profita na tim proizvodima,
  • pregled trenda kretanja vrijednosti prodaje tom kupcu na mjesečnoj razini,
  • prebacivanje na dimenziju prodavača zbog informacije o sobama iz tvrtke koje su sudjelovale u transakcijama toga kupca,
  • pregled nepodmirenog duga na računu kupca,
  • izračun koeficijenta obrtaja potraživanja prema kupcu.

  Dobivene informacije se analiziraju, eventualno interpretiraju putem trendova i ključnih pokazatelja poslovanja (Key Performanse Indicators, KPI) i u toj formi koriste u procesu odlučivanja.

  Ljudski resursi
  Područje Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, obračuna plaća i ostalih primanja te kadrovske evidencije jedno je od najdinamičnijih u gospodarskom sustavu Republike Hrvatske. Upravo iz tog razloga budite sigurni da u svakom trenutku imate točne i pravovremene informacije.

  Odluke vezane uz zapošljavanje novih kadrova među najbitnijim su poslovnim odlukama. Kao što je pravi talent ključan za uspjeh, menadžment ljudskog kapitala jedan je od vodećih elemenata i strateških funkcija svake organizacije. Naši poslovni uspjesi su ostvareni zahvaljujući pravovremenom angažiranju pravih ljudi na pravom mjestu.

  • Mnogo poduzetnika ulaže veće ili manje napore u razumijevanje financija i računovodstva, što doprinosi određenoj financijskoj ''pismenosti'' koja je svakako poželjna. No što je veća energija uložena u razumijevanje i upravljanje tim područjem, manje vremena i koncentracije preostaje za pravi posao poduzetnika – vođenje i razvoj poslovanja poduzetnika.

   Finesa77 1

   Pokušaj paralelnog obavljanja posla financijskog direktora s jedne strane i poduzetnika s druge, uglavnom ima više mana nego prednosti. Razlog tome nije nedostatak talenta za obje funkcije, već razina fokusiranosti i posvećenosti potrebna da se jedna od te dvije stvari radi izuzetno dobro i po visokim standardima.
   Vrhunsko znanje, iskustvo, materijalni troškovi poslovanja samo su neke od prednosti korištenja usluga vanjskog računovodstva, kontrolinga i poslovnog savjetovanja.
   Pružamo Vam cjelovitu uslugu od izrade računovodstvenih politika do izrade financijskih izvještaja i kontinuiranog nadzora poslovanja. Bilo da ste poduzetnik početnik ili tvrtka s dugogodišnjim iskustvom, znamo što činiti da doprinesemo Vašoj uspješnosti.

   Usluge Management Consulting podrške poslovanja:
   • usluge financijskog, upravljačkog i poreznog računovodstva,
   • usluge obračuna plaća, poreza i doprinosa za upućenike,
   • usluge izvršavanja plaćanja i administracija usluga,
   • usluge forenzičnog računovodstva i sudjelovanja u procesu dubinske analize.
  • Naši kontroleri uvježbani su u društvima Fine'sa Grupe i partnera moderiranju i oblikovanju menadžerskih procesa određivanja ciljeva, planiranja i nadziranja, tako da svaki donositelj odluke raspolaže sa stručnom podlogom za donošenje poslovnih odluka u skladu s planiranim ciljevima.

   Finesa55 1

   Sukladno tome, kontroleri se prilagođavaju individualnosti svakog vlasnika/menadžera i ne čekaju pasivno na upute već djeluju kao proaktivni i komplementarni partner vlasniku/menadžmentu, aktivnim sudjelovanjem u procesu upravljanja u koji unose ideje, ali i kontinuirano upozoravaju  na rizike poslovnih poteza čuvajući interese poduzeća.

   Kvalitetno poslovno pregovaranje i brojčano argumentirani nastup prema kupcima i poslovnim partnerima, kvalitetno operativno planiranje, praćenje ponašanja naše konkurencije, promatranje pojedinih tržišnih segmenata te predviđanje budućih pojava, podržavamo kroz sustav poslovne inteligencije bolje razumijemo kupce i poslovne partnere te prepoznajemo što ih potiče na određeno ponašanje.

   Intelektualni  kapital (nematerijalna imovina o kojoj zavisi uspjeh poslovanja, a nije eksplicitno izražena u bilanci stanja) je osnovni resurs svakog poduzetnika za rast i stvaranje nove vrijednosti.

   Finesa79 1

   Kod ocjene poslovanja neizostavno se sagledavaju područja intelektualnog kapitala:
   • ljudski kapital (znanja, kompetencije, motivaciju, lojalnost te iskustvo menedžmenta i zaposlenika),
   • organizacijski strukturni kapital (intelektualno vlasništvo i procese),
   • relacijski strukturni kapital (robne marke, mrežu i kupce, odnosno klijente),
   • sveobuhvatni poslovni recept (strategiju i viziju organizacije unutar i izvan ciljanog tržišta organizacije).

   

  Finesa-grupa.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.