+ (385) 42 492 950         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.      

 • Slide 1

  MANAGEMENT CONSULTING POSLOVNE KONKURENTNOSTI

  Danas razlikujemo samo dvije vrste poduzetnika: oni koji su razvili suvremeni operativni model i oni koji to nisu učinili.
  I najbolje vizije i strategije poslovnog razvoja ostaju tek mrtvo slovo na papiru ako nisu popraćene promjenama i prilagodbama operativnog modela.
  Suvremeno globalizirano tržišno okruženje uvažava samo poduzetnike koji su prilagodili svoj operativni model najboljoj praksi.
  Mi kao partner Vam možemo pomoći u ocjeni i redefiniranju poslovnog modela, ali i promjene smjera.

  Za poboljšanje konkurentnosti ključno je promijeniti neodgovarajuće ukorijenjene stavove, postaviti ciljeve, provoditi mjere za njihovo ostvarenje, a benchmarking je alat koji pomaže u tim procesima. Benchmarking modeli se koriste da bi se procijenilo kako tvrtka, organizacijski sustav, funkcioniraju u odnosu na slične organizacijske oblike. Benchmarking je stalni, sustavni proces za ocjenjivanje proizvoda, usluga i radnih procesa najuspješnijih poduzeća da se usvoje njihova dostignuća i unaprijedi psolovanje u vlastitoj organizaciji. Prakticirati benchmarking znači biti dovoljno skorman i priznati da je netko drugi bolji u nečemu, a istovremeno dovoljno mudar, te isprobati i naučiti kako ih ne samo dostići, nego i prestići.
  Pomoću benchmarkinga tvrtke doživljavaju susret s realnošću shvaćajući da uvriježeno mišljenje o tvrtci u konkurentskoj poziciji nije u potpunosti u skladu s realnim stanjem. Svrha benchmarkinga je da poduzetnik što prije postane svjestan realne pozicije kako bi se povećala šansa za bolji opstanak i unapređenje.
  Realnost informacija dobivenih benchmarkingom omogućuje ciljano djelovanje na promjene koje vode povećanju konkurentske prednosti. Tako pratimo i mjerimo konkretne ciljeve poput povećanja prodaje za 7% u slijedećih 6 mjeseci, prilikom čega smo svjesni da je takav cilj izvediv i da mu je mjera realna. Dugoročna korist od ovog pristupa je veća razina uspješnosti internih inicijativa i projekata čime se poboljšava i motivacija svih participanata (klijenata, zaposlenih, partnera i dobavljača) uključenih u poslovni ciklus organizacije.

  PLAN OPERATIVNIH POSLOVA
  Zajednički radimo na reorganizaciji kompletnog prodajnog segmenta.
  U svakom sustavu u kojem smo vodili consulting, povećali smo prihode. Ogroman prostor za napredak nalazi se upravo u razvoju prodajnih vještina, komunikaciji prema krajnjem potrošaču ili drugim tvrtkama. Po istom obrascu izradili smo konzultantski program integrirane i racionalno operativne nabavne funkcije kod malih poduzetnika, a putem naše partnerske mreže objedinjujemo nabavu iz nedjelatnosti i režemo cijene i do 20%, ali ne manje od 10%.
  Nema proizvoda ni usluge koje netko neće pokušati oponašati ili poboljšati, zamijeniti novima, još boljima, kvalitetnijima i sofisticiranijima. Da biste opstali na tržištu trebate raditi na razvoju i implementaciji svih alata neophodnih za izgradnju profitabilne tvrtke i biznisa o kakvom sanjate.

  OČEKIVANI REZULTATI:
  • učinkovitost lanca nabave (strategija, upravljanje rizikom, optimizacija logistike i distributivne mreže, planiranje i upravljanje potražnjom i prodajom, upravljanje skladištem i transportom, porezna učinkovitost),
  • strateško upravljanje troškovima (održiva kontrola i smanjivanje troškova, izvršenje poslovnih procesa, upravljanje učinkovitošću),
  • porast prihoda (razvoj proizvoda i usluga, učinkovitost marketinških aktivnosti, učinkovitost prodajne mreže, učinkovitost podrške kupcima, strategija odnosa s kupcima).

  MEC 2

  PLAN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
  Zahvaljujući kombiniranju novih tehnologija s dokazanim metodologijama, najboljom prakosm i lokalnim iskustvom, naša je tvrtka ostvarila jedinstvenu konkurentsku prednost u ponudi usluga informatičkog consultinga kod malih poduzetnika.
  Kroz našu uslugu naglasak će biti stavljen na individualizirani način izbjegavanja poslovnih gubitaka (uslijed neučinkovitosti IT-a), poboljšano zadovoljstvo korisnika, smanjeno vrijeme odlučivanja i implementiranja integriranih rješenja za podršku korisnicima, projektima i poboljšanja poslovanja.

  OČEKIVANI REZULTATI:
  • arhitektura: racionalizacija portfelja aplikacija uključuje integrirane sustave, aplikacije posebne namjene i ostale sustave koji su implementirani tijekom životnog vijeka tvrtke ili su naslijeđeni nakon preuzimanja ili stjecanja,
  • odabir: omogućavanje objektivnog, činjeničnog postupka kako bi se odabrala najbolja opcija integriranih sustava (npr. Core banking, ERP) i/ili najbolje namjensko, ciljano rješenje,
  • implementacija: procjena, dizajn, razvoj, testiranje, instalacijna i distribucija te podrška poslovnim aplikacijama i njihovim komponentama koje zadovoljavaju sve poslovne zahtjeve,
  • optimizacija: korištenje najbolje prakse unutar industrijske grane u svrhu procjene i redizajna procesa u poslovnim aplikacijama radi smanjivanja složenosti i povećanja vrijednosti informacija,
  • optimizacija troškova vezanih uz IT,
  • poboljšanje učinkovitosti procesa kako bi se postigli pozitivni učinci,
  • smanjenje izloženosti IT-a,
  • iskorištenje različitih izvora IT usluga (eng. Sourcing),
  • stvaranje okoline u kojoj će IT pratiti poslovne promjene i zahtjeve,
  • upravljanje sigurnošću, rizikom i regulatornim zahtjevima prema IT-u.

   

  PLAN LJUDSKIH POTENCIJALA
  Consultingom upravljanja ljudskim potencijalima ohrabrujemo poduzetnika u korištenju najboljih hrvatskih, ali i svjetskih praksi, a potom nastavljamo s consulting programom.

  Ljudski resursi
  Područje Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, obračuna plaća i ostalih primanja te kadrovske evidencije jedno je od najdinamičnijih u gospodarskom sustavu Republike Hrvatske. Upravo iz tog razloga budite sigurni da u svakom trenutku imate točne i pravovremene informacije.
  Odluke vezane uz zapošljavanje novih kadrova među najbitnijim su poslovnim odlukama. Kao što je pravi talent ključan za uspjeh, menadžment ljudskog kapitala jedan je od vodećih elemenata i strateških funkcija svake organizacije. Naši poslovni uspjesi su ostvareni zahvaljujući pravovremenom angažiranju pravih ljudi na pravom mjestu.

  OČEKIVANI REZULTATI:
  Dajemo odgovore na slijedeća pitanja:
  1. Kako pronaći i zadržati zaposlenika koji nam treba? Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika.
  2. Zašto i kako motivirati zaposelenika? Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja – Reward management, Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika
  3. Kako povećati produktivnost zaposlenika i tvrtke? Model praćenja radne uspješnosti – Performance Appraisal, Upravljanje talentima – Talent Management, Transformacija kompanije – reorganizacija i programi restrukturiranja.

  Normativno izvještavati i redovito usklađivati opće akte i ugovor s Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti okoliša.

  partner lumbalis3

  Implementacija i upravljanje projektima
  Jeste li jedan od mnogih malih poduzetnika koji paralelno igraju mnoge uloge – od kontakta s klijentima, marketinga, javljanja na telefon do čišćenja ureda na kraju dana? Samo želite da imate više vremena i resursa kako biste implementirali odlične ideje koje imate ili koje su Vam sugerirane od strane bliskih suradnika ili od strane Management Consultinga Fine'sa Grupe, consulting kompanije. Pomoći ćemo Vam u upravljanju projektima svih veličina. Također ćemo implementirati poslovne ili marketing planove koje već imate ili koje treba inovirati i zajednički izraditi nove, kako bismo Vam osigurali uspjeh.

  OČEKIVANI REZULTATI:
  Moći ćete se posvetiti ključnim poslovnim aktivnostima bez da trošite previše resursa te bez da žrtvujete Vašu sposobnost implementiranja odličnih poslovnih projekata. Uz to, naše profesionalno savjetovanje u upravljanju projektima će ubrzati proces pokretanja projekta te poboljšati njegovu uspješnost.

  MEC76 1

   

  • OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE
   povećanje konkurentnosti, što često ne uključuje samo smanjenje troškova, već i mjere povećanja prihoda.
   Sastoji se od redizajna operativnih modela, izrade nove organizacije i optimizacije poslovnih procesa. Najčešće uključuje i razvoj novih internih kapaciteta te motivaciju zaposlenika.

   Finesa77 1

   Poznato je i dokazano da povećanje prodaje za 50% rezultira jednakim povećanjem profita kao kod samo 10%-tnog smanjenja troškova u nabavi (vrijednost roba i usluga), stoga fokus nabave treba prvenstveno usmjeriti traganju za izvorima ušteda.
   U posljednjih deset godina nabava prestaje biti samo operativna i administrativna funkcija, već postaje strateška funkcija poduzeća, posebno u području upravljanja dobavljačima.
   Ukoliko se ne posveti dovoljno pažnje operativnom restrukturiranju (vraćanje povjerenja ključnih vjerovnika u operativne poslovne planove, likvidnost postignuta financijskim restrukturiranjem pada u drugi plan), kompanije se nakon nekog vremena ponovno nalaze u potrebi za financijskim restrukturiranjem.

   Iako ovise od industrije, područja u kojima kompanije mogu postići kratkoročne brze efekte povećanja profita, najčešće se nalaze u smanjenju troškova:
   1. Trošak rada (povećanje produktivnosti rada optimizacijom poslovnih procesa ili uvođenjem novih tehnologija, eksternalizacija, korekcije sustava nagrađivanja),
   2. Trošak nabave (redefiniranje komercijalnih uvjeta, napredne nabavne strategije),
   3. Trošak financiranja (smanjenje obrtnog kapitala, povećanje iskoristivosti neoperativne imovine, novi izvori financiranja).
    Intenziviranje konkurencije u većini industrija, strukturne tržišne promjene i tehnološke inovacije u poslovanju, povećavaju pritisak na profitabilnost poslovanja zbog čega se javljaju potrebe za strateškim i operativnim restrukturiranjem.
  • Susrećemo se i s iskusnim poduzetnicima koji žele maksimizirati talente i vještine svojih zaposlenika ili potpuno renovirati njihove poslovne ideologije. 

   Intelektualni kapital (nematerijalna imovina o kojoj zavisi uspjeh poslovanja, a nije eksplicitno izražena u bilanci stanja) je osnovni resurs svakog poduzetnika za rast i stvaranje nove vrijednosti.

   Finesa62 1

   Kod ocjene poslovanja neizostavno se sagledavaju područja intelektualnog kapitala:
   • ljudski kapital (znanja, kompetencije, motivaciju, lojalnost te iskustvo menedžmenta i zaposlenika),
   • organizacijski strukturni kapital (intelektualno vlasništvo i procese),
   • relacijski strukturni kapital (robne marke, mrežu i kupce, odnosno klijente),
   • sveobuhvatni poslovni recept (strategiju i viziju organizacije unutar i izvan ciljanog tržišta organizacije).

   Naše iskustvo savjetovanjem, edukacijom i podrškom ključnim zaposlenicima poduzetnika stvara pretpostavke za implementaciju konkurentne strategije koja podrazumijeva povećanje financijskih i komercijalnih potencijala, povećanje produktivnosti, dominaciju nad konkurencijom, ali i sposobnost inoviranja.
   Da bi poduzetnik osigurao opstanak i rast mora izgraditi održive konkurentne prednosti, koristeći strategije koje ne koriste sadašnji ili potencijalni konkurenti.
   Izgradnja održivih konkurentnih prednosti ima za pretpostavku postojanje specifičnih kompetencija na planu primjene jedinstvenih tehnologija, kreiranja/redizajna proizvoda i poznavanje tržišnih promjena na domaćim i stranim tržištima.

   

  Finesa-grupa.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.