O nama

Fine’sa Grupa predstavlja holding sustav od 6 kompanija sa više od 300 zaposlenika. Djelatnosti Grupe podijeljene su na:

  • uslužne koje se dijele na financijske (štedna ulaganja građana i financiranje poduzetnika), računovodstvene i usluge poreznog savjetovanja, konzultantske usluge (projekti EU fondova i nacionalne potpore te konzalting u korporativnom poslovanju),
  • ulaganja u nekretnine (izgradnja i prodaja stanova, ulaganja u proizvodne, logističko – skladišne i druge tipove komercijalnih nekretnina, upravljanje portfeljem vlastitih nekretnina),
  • mediji (eVaraždin),
  • zelena energija (solarne elektrane),
  • proizvodne (obućarstvo)

Osiguravamo sinergiju ponude konzultantskih, financijskih, investicijskih i medijskih usluga tržištu.

Osnivač Fine’sa Grupe, Samaržija Josip, u poduzetništvu je aktivno prisutan više od 40 godina, u kojima je ostvario mnoštvo poslovnih uspjeha, među kojima se posebice ističu Banka Kovanica d.d., Mipcro d.o.o., Ivančica d.d. i Fine’sa.